Jaké služby nabízíme

  • Technické překlady z různých průmyslových odvětví, jako například návody k obsluze a údržbě, příručky a manuály pro uživatele, servisní knihy, časové normy oprav, dílenské příručky, katalogy náhradních dílů, záruční podmínky, instruktáže, funkční popisy, specifikace, montážní instrukce, technické požadavky, technické normy a předpisy, výkresová dokumentace, kusovníky, technologické postupy, řízení kvality, osvědčení o jakosti, bezpečnostní předpisy, kontrolní seznamy, směrnice, atesty, nařízení, vyhlášky, konstrukční zadání, přejímací protokoly, měřící a zkušební technika, výzkum a vývoj, testování a zkoušky, apod.
  • Ekonomické překlady - obchod, prodej, reklama a marketing, finančnictví, bankovnictví, účetnictví, obchodní smlouvy a dohody, finanční zprávy a rozvahy, výroční zprávy, zápisy z jednání, audity, výsledky hospodaření, posudky, analýzy, cenové přehledy, nabídky, zakázky, poptávky, hodnocení dodavatelů, lidské zdroje, personální záležitosti, soubory opatření, obchodní, reklamační a nákupní podmínky, logistika a podpora, řízení společnosti, styk s veřejností, marketingové analýzy, aj.
  • Překlady právních dokumentů - smlouvy, dohody, zákony, nařízení, vyhlášky, rozhodnutí, prohlášení, právní klauzule, protokoly, memoranda společností, stanovy akciových společností, prohlášení, audity, certifikáty, apod.
  • Specializované překlady - reklamní a propagační akce, prezentace, webové stránky, prospekty, brožury, tiskové zprávy, články z novin a časopisů, diplomové, bakalářské a seminární práce, výukové a cvičební programy, PC programy a manuály, informační technika.
  • Projekty a programy EU - dotace, nabídky, žádosti
  • Překlady soukromé a obchodní korespondence
  • Korektury a revize provedené rodilým mluvčím (příprava do tisku)
  • Přepisy a zpracování českých i cizojazyčných textů v grafické podobě dle předlohy včetně zapracování obrázků, schémat, tabulek, apod. v příslušném programu dle konkrétních požadavků zákazníka (DTP) s možností zajištění kvalitního tisku.
  • Použití CAT nástrojů - program TRADOS.

ALL PRINT překladatelská činnost - překlady angličtina, němčina | Pavel Jalůvka ALL PRINT překladatelská činnost - překlady angličtina, němčina | Pavel Jalůvka ALL PRINT překladatelská činnost - překlady angličtina, němčina | Pavel Jalůvka


Další jazyky: DE EN CZ